Need Help ?
Call: +977- 026460105

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  देवेन्द्रप्रसाद यादव ठेगाना :  कंचनपुर नपा, सप्तरी ( मो.नं.९४२८५३५९९ ) पद :  सव ईन्जिनियर

  • नाम :  दिलिपकुमार यादव ठेगाना :  राजविराज २,सप्तरी( मो.नं.९८६०६४०९९६) पद :  सव ईन्जिनियर

  • नाम :  माधव वराल ठेगाना :  म्याङ्लुङ्ग,नपा तेह्रथुम ( मो.नं.९८४२५९३०५१ ) पद :  हलुका सवारी चालक

  • नाम :  बलराम तामाग ठेगाना :  विराटनगर, मोरङ्ग ( मो.नं.९८४२२५५४५५ ) पद :  कार्यालय सहयोगी

  • नाम :  राजकुमार दाहाल ठेगाना :  जलजले,तेह्रथुम ( मो.नं.९८६१३५३६७२ ) पद :  कार्यालय सहयोगी

  • नाम :  गंगा ढुङ्गाना ठेगाना :  म्याङ्लुङ्ग नपा,तेह्रथुम ( मो.नं.९८६२०४८२०२ ) पद :  कार्यालय सहयोगी

  • नाम :  गणेश चापागाई (९८६२६१७६१४) ठेगाना :  झापा गाउँपालिका वडा नं. ३, झापा पद :  खरिदार

  • नाम :  गोपालकृष्ण लिम्बू ठेगाना :  म्याङ्लुङ न.पा. १०, तेह्रथुम पद :  लेखा अधिकृत

  •  < 1 2