Need Help ?
Call: +977- 026460105

कर्मचारी विवरण

  • नाम :  कृष्णप्रसाद पोख्रेल ठेगाना :  धनकुटा नपा धनकुटा ( मो. नं.९८५२०५०५५१ ) पद :  जिल्ला शिक्षा अधिकारी

  • नाम :  लिलानाथ पोखरेल ठेगाना :  रतुवामाई नपा ५,मोरङ ( मो.नं.९८५२०५३५०६ ) पद :  शाखा अधिकृत (सूचना अधिकारी)

  • नाम :  भीमप्रसाद मिश्र ठेगाना :  लेगुवा ७, धनकुटा ( मो.नं.९८५२०५३१३३ ) पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  मणिराम तामाङ ठेगाना :  षडानन्द नपा ८,भोजपुर ( मो.नं.९८४२१६३०१३ ) पद :  विद्यालय निरीक्षक

  • नाम :  ठाकुरप्रसाद कार्की ठेगाना :  विराटनगर ५,मोरङ्ग ( मो.नं.९८५२०६०५९९ ) पद :  नायव सुब्वा

  • नाम :  सुरेशप्रसाद निरौला ठेगाना :  आङदिम १ तेह्रथुम ( मो.नं.९८५११७५०४१ ) पद :  प्राविधिक सहायक

  • नाम :  भीमप्रसाद पौडेल ठेगाना :  धनकुटा नपा ,धनकुटा ( मो.नं.९८४९८६५२९२ ) पद :  प्राविधिक सहायक

  • नाम :  रामकुमार साह ठेगाना :  लगडी गोठ ३ सिरहा ( मो.नं.९८४२८५८७२९ ) पद :  लेखापाल

  •  1 2 3 >